Adı Soyadı : ENGİN ÇAĞLAR

Branşı : Acil Servis

Doğum Yeri : Çankırı

Tıp Fakültesi : Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi

Ilgaz Devlet Hastanesi

Çankırı Özel Karatekin Hastanesi

Türk Tabipler Birliği

Acil Servis Hizmetleri

Çankırı Özel Karatekin Hastanesi

Doktorunuza danışın..