Adı Soyadı : HAKAN ULUPINAR

Branşı : Kardiyoloji

Doğum Yeri : Ankara

Tıp Fakültesi : Hacettepe Üniversitesi

İhtisas : Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi

Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Çankırı Özel Karatekin Hastanesi

Türk Kardiyoloji Derneği

Türk Tabipler Birliği

Hipertansiyon, kalp damar hastalıkları, kalp kapak hastalıkları, kalp ritim bozuklukları, kalp yetersizlikleri, doğumsal kalp hastalıklarına (kalpte delik olması vb.) yönelik ileri teşhis ve tedavi yöntemleri ile bu rahatsızlıklar nedeniyle opere olmuş/ işlem yapılmış – cihaz takılmış (bypas, damar içi stent, kalıcı kalp pili, kapak replasmanı vs,) hastaların rutin ve kontrol ve takibi başarı ile yapılmaktadır.

Kalp kapak hastalıkları, kalp ritim bozuklukları, doğumsal kalp hastalıkları

Güncel Videolar

Doktorunuza yazın..