Adı Soyadı : Türkan Şükran ERYILMAZ

Branşı : Biyokimya

Doğum Yeri : Afyon

Tıp Fakültesi : Ankara Ticari ve İktisadi İlimler Akademisi

İhtisas : Ankara Hastanesi

Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahi Hastanesi

Özel Sektör

Çankırı Özel Karatekin Hastanesi

Türk Biyokimya Derneği

Türk Klinik Biyokimya

Türkiye AB Derneği

Türk Tabipler Odası

Çankırı Özel Karatekin Hastanesi

Doktorunuza danışın..