Enfeksiyon Hastalıkları..


TEŞHİS VE TEDAVİ EDİLEN BRANŞ HASTALIKLARI

Bakterilere ve viruslere bağlı olarak ortaya çıkan her türlü ateşli ve bulaşıcı hastalık "Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji "nin ilgi alanıdır.

Kliniğimiz, mikrobiyoloji laboratuvarı sonuçları ile hastalık arasındaki yorum köprüsünü kurar ve hastaya en iyi hizmetin verilmesini sağlar.

Gripten menenjite, idrar yolu enfeksiyonlarından hepatitlere, ishaller, besin zehirlenmeleri ve parazit hastalıklarına kadar çok geniş bir hastalık gurubu enfeksiyon hastalıklarının alanına girmektedir.

Hayvanlardan bulaşan brusella gibi hastalıkların da teşhis ve tedavisi yapılmaktadır.

Ayrıca yüksek ateşle seyreden enfeksiyon dışı hastalıkların ayrım ve değerlendirilmeleri, daha sonra hastaların ilgili bölümlere yönlendirilmeleri de enfeksiyon hastalıkları biriminin işlerindendir.

BRANŞ HİZMETLERİMİZDEN BAZILARI

Enfeksiyon Kontrolü

Hastane enfeksiyonlarını kontrol etmek, izlemek, bu enfeksiyonları en aza indirmek için gerekli çalışmaları yapmakta; hasta, hasta yakınları ve ilgili personele bu konuda eğitimler vermektedir.

Kliniğimiz ve ilgili komite bu konuda çalışmalar yapmakta, eğitimli ve deneyimli enfeksiyon kontrol hemşiremiz sürekli yapılan faaliyet ve alınan tedbirlerle riskler en aza indirilmektedir.

Kronik Hastalıkların Teşhis, Tedavi ve İzlemi

Hepatit hastalığı en yaygın karaciğer enfeksiyonudur. Hastalığın erken teşhisi, seyrinin takip edilmesi ve buna göre kişinin yaşam alışkanlıklarının ve tedavilerinin belirlenmesi, aileden veya çevreden bulaş riski taşıyanların değerlendirilmesi Kliniğimizde yapılmaktadır.

Brusella hatalığı hasta hayvanlardan, bunlardan elde edilen ürünlerden insana bulaşabilen hastalığın belirtileri aralıklı ateş, terleme, bitkinlik, yaygın ağrı ve depresyondur. Erken tanı ve tedavi, hastalığın süreğen olmasının engellenmesinde çok önem¬lidir. Te¬daviye rağmen hastalık tekrarlayabilir. Kliniğimizde bu hastalığın teşhisi, takip ve tedavisi yapılmaktadır.

 

Çankırı Özel Karatekin Hastanesi

Doktorunuza yazın..