Genel Cerrahi..


TEŞHİS VE TEDAVİ EDİLEN BRANŞ HASTALIKLARI

Yara ve yanık tedavisi

Venöz yetmezlik (varis) tedavisi

Kıl dönmesi, fissür (yırtık) ameliyatları

Hemoroid (basur) tedavisi ve ameliyatları

Hepatopankreatobilier hastalıkları (karaciğer, safra kesesi ve yolları, pankreas hastalıkları)

Gastrointestinal sistem hastalıkları (mide, ince ve kalın bağırsak hastalıkları, anüs hastalıkları)

Meme ve endokrin hastalıkları (tiroid, paratiroid, böbrek üstü bezi)

Fıtıklar başta olmak üzere bölümün tüm hastalıklarında tıbbi ve cerrahi tedavi hizmeti verilmektedir.

 

BRANŞ HİZMETLERİMİZDEN BAZILARI

Karın bölgesini ilgilendiren ameliyatlarda, alışılagelmiş geniş kesiler yapmadan, birkaç ayrı noktadan vücuda yerleştirilen ince metal borular (trokar) ve bir kamera yardımı ile gerçekleştirilen ameliyatlardır.
Bu yöntemle asgari doku hasarı ile gerçekleşen ameliyatların iyileşme süresi belirgin kısalır ve cerrahi sonrası izler yok denecek kadar az olur.
Klasik cerrahi uygulamada görülen komplikasyonlar da en aza iner.
Hastalar günlük aktivitelerine daha kısa zamanda dönerler.

Kliniğimizdeki tecrübe ve başarı oranları nedeniyle ülke genelinden pek çok hasta bu tedavi için Hastanemizi tercih etmektedir.

Mamografi ve Meme Ultrasonu tetkiklerinin yanı sıra Hastanemiz, meme emar incelemelerinin yapıldığı az sayıdaki merkezden biridir.

Meme emar, mamografi ve meme ultrason’unun yerine yapılan bir tetkik değil, diğer tanı yöntemi ile birlikte kullanılan bir yöntemdir.

Meme emar’ının birincil kullanım alanlarını şöyle ifade edilebilir:

* Meme kanseri açısından kuşku taşıyan, ancak ultrasonografi ya da mamografi ya da fizik muayene bulguları ile karar verilemeyen olgularda; saptanan lezyonların iyi huylu veya kötü huylu olup olmadığının değerlendirilmesinde meme emar önerilmektedir.

* Meme kanserlerinin önemli bir bölümü çoklu odaklar halinde gelişebilmektedir. Bu nedenle her iki memede çoklu odak araştırması emarla mümkün olabiliyor.

* Ayrıca yoğun meme yapısı nedeniyle mamografik değerlendirmenin sınırlı olduğu durumlarda yine meme emar önerilir. • Özellikle ailesinde meme kanseri vakası görülmüş kişiler, genetik yatkınlığı olan kişilerde tarama amaçlı ikincil kullanım alanları mevcuttur.

* Cerrahi müdahale öncesi meme emar çekilmesini kesinlikle önermekteyiz. Çevre dokuların durumu, göğüs duvarı içerisinde yayılım kuşkusu gibi durumlar açıklığa kavuşturulmalıdır.

* Başka sağlık kuruluşlarında teşhis konulan, cerrahi planlanan hastalarımız meme emarı için kliniğimize başvurabilirler.

* Daha önce meme kanseri nedeni ile ameliyat olmuş hastalarda nüksün değerlendirilmesinde de bu tetkike ihtiyaç duyulmaktadır.

* Ayrıca silikon ya da silikon dışı meme implantı uygulanmış hastaların incelenmesinde kullanılır.

Buraya kadar olan açıklamalar teşhis boyutuyla ilgili.

Tedavi ile ilgili olarak Genel Cerrahi Kliniğimizde gerektiğinde biyopsi alma işlemi, meme kanserine yönelik girişimler, ameliyatlar, bunların takip ve tedavileri yapılabilmektedir.

Hastanemizde endoskopi işlemi bu konuda eğitimini almış, tecrübeli genel cerrahi uzmanımız tarafından gerçekleştirilmektedir.

Endoskopi incelemesinde uygulayıcı özel ışık ve kamera yardımıyla bölgeyi çıplak gözle görerek incelediğinden, yöntem teşhis açısından üstünlüğe sahiptir, altın standart bir tetkiktir.

Endoskopi incelemesi ile:

* Kanserlerin * Kistlerin * Ülserlerin * Varislerin

* Enfeksiyonların * Poliplerin * Mantar hastalıklarının * Kanamaların

* Sindirim sistemine komşu organların buraya yansıyan bazı hastalıklarının teşhisi konulabilmektedir.

İşlem sırasında normalin dışında görülen bölge ve dokulardan, endoskopun içerisinden geçen özel biyopsi forsepsi ile parça alınır.

Bu parçaların patolojik incelemesi ile çok ciddi hastalıkların erken teşhisi konulabilmektedir.

Yapılan işlem sadece görüntüleme ve teşhisle sınırlı değildir, gerekli durumlarda terapötik, yani tedavi edici uygulamalar gerçekleştirilerek hastalık tümüyle tedavi edilir.

Örnek vermek gerekirse, koterizasyonla kanamalar durdurulabilir, polip görüldüğünde polipektomi ile polip alınabilir veya varislerde bantligasyon konulması işlemi yapılabilir.

Karatekin Hastanesi Endoskopi Ünitesinde uygulama yüzeyel anestezi altında, ağrı ve acı hissetmeden yapılmaktadır. Bunun faydaları şu şekilde sıralanabilir:

Kişinin korku, endişe, stres ve heyecanı minimuma indirilir.

Hasta işlemi hiçbir şekilde hissetmez, kısa bir süre uykudan sonra rahat bir şekilde uyanır.

Hastada oluşabilecek bulantı ve kusmalar, hıçkırık ve geğirmeler önlenir.

İşlem daha sağlıklı, güvenli, risksiz ve kısa sürede tamamlanır. Hastalıklar daha detaylı incelenebilir.

Gerektiğinde birden fazla bölgeden biyopsi alma işlemi daha kısa ve kolay yapılır.

Anestezi alması bakımından tüm hastalar işlem öncesi değerlendirilmektedir.

Yüzeyel anestezide damar yoluyla ilaç uygulaması ile hasta uyutulur.

Bu yöntemin uygun görülmediği durumlarda veya hasta istemediği takdirde, uyutma – uyandırma işlemi olmadan, sadece boğazı uyuşturan lokal anestezi ile de işlem yapılabilmektedir.

Endoskopi uzman ve hemşiresi ile birlikte anestezi ekibi de işleme katılmakta; hasta monitörize edilerek gerekli takipler birlikte yapılmaktadır.

Açlık durumuna ve anestezi değerlendirmesine göre hasta aynı gün içerisinde veya ertesi gün uygun olduğunda endoskopi işlemi yapılabilmektedir.

Endoskopi bulguları, görüntüleri ile birlikte kaydedilmekte ve raporlanmaktadır.

Yemek borusu – mide – oniki parmak bağırsağı incelemesi (Gastroskopi) ile birlikte şayet makattan girilerek yapılan kalın bağırsak incelemesi (Kolonoskopi) de yapılacaksa, her iki işlem de tek anestezi altında ayrı ayrı ve sırasıyla yapılabilir.

 

Çankırı Özel Karatekin Hastanesi

Doktorunuza yazın..