Genel Yoğun Bakım II Seviye..


Yoğun bakımlar hastaneler için önemli ve özellikli yerlerdir.

Eğitimli personel, teknolojik altyapı ve fiziksel şartlarda gerekli standartlar sağlanarak genel yoğun bakım kliniği, Mart.2012‘de ikinci seviyeye çıkartılmıştır.

6 yatak kapasitesi mevcuttur.

Dâhili, cerrahi ve koroner yoğun bakım vakaları kliniğe kabul edilmektedir.

Hastanenin diğer servislerinden veya diğer sağlık kuruşlarından sevkle hasta kabul edilmektedir.

Kabul ve tedavi edilen başlıca vakalar şunlardır:

 1- Detaylı ve nitelikli gözlem, girişim (invaziv monitörizasyon) ve yaşamsal destek gereksinimi bulunan hastalar,

 2- Organ yetmezliğinin acil tedavisi gereken tıbbi durumları (diyaliz, hemofiltrasyon, mekanik ventilasyon v.b.) hastalar,

 3- Cerrahi öncesi yoğun hazırlık ve destek ihtiyacı olan riskli hastalar,

 4- Cerrahi sonrası yakın takibi gereken hastalar,

 5- Kalp, akciğer ve nörolojik hastalıklarda gerekli yoğun bakım hizmetleri,

 6- Düzeltilemeyen fizyolojik veya metabolik bozukluklar,

 7- Hayatı tehdit eden zehirlenmeler ve kanamalar, yanık vakaları

 8- Ağır enfeksiyonlar (Tüberküloz, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi v.b. bulaşıcı hastalıklar hariç)

 9- Solunum desteği gereken nöromüsküler (kas) hastalıkları, non invaziv mekanik ventilasyon gereken hastalar,

10- Gebeliğin hayatı tehdit eden komplikasyonları, (preeklampsi v.b.) kabul edilmektedir.

11- Diğer dahili ve cerrahi alanlarla ilgili hastalıklarda yoğun bakım hizmetidir.

 

Çankırı Özel Karatekin Hastanesi

Doktorunuza yazın..