Göğüs Hastalıkları..


TEŞHİS VE TEDAVİ EDİLEN BRANŞ HASTALIKLARI

Erken tanı tüm hastalıklarda olduğu gibi göğüs hastalıklarında da tedavi başarısını etkileyen en önemli faktördür.

Göğüs Hastalıkları Bölümü olarak hedefimiz tüm tıbbi olanakları etkin şekilde kullanarak erken tanıya ulaşmak ve tedavi başarısını arttırmaktır.

Kalp damar hastalıkları,

Astım,

KOAH,

Pnömoni (zatürre),

Plörezi, bronşektazi,

Solunum yetmezliği,

Mesleki Akciğer Hastalıkları,

Pulmoner emboli,

Pulmoner nodül,

Akciğer kanseri,

Tüberküloz (akciğer ve akciğer dışı organ tüberkülozu),

İnterstisyel akciğer hastalıkları,

Pulmoner hipertansiyon,

Uykuda solunum bozuklukları ve allerjik hastalıklar,

Sistemik hastalıkların akciğer tutulumu, Bu hastalıkların araştırılması, teşhis konulması, tedavisi veya ileri tedaviye yönlendirilmesi,

Ameliyat ve anestezi öncesi akciğer fonksiyonlarının değerlendirilmesi yapılmaktadır.

 

BRANŞ HİZMETLERİMİZDEN BAZILARI

Akciğer hastalıklarının önlenmesi, kronik hastalıklarda yaşamın iyileştirilmesi, tedavi ve cihaz kullanımı konusunda hasta ve yakınlarının eğitimi

Tütün kontrolü ve sigaranın bırakılması, şişmanlık ve hareketsiz yaşamla mücadele

Allerji Tetkikleri

Mevcut hastalığın allerjik bir nedeni varsa onu belirleyen testlerdir. Deri yoluyla uygulanan bu test uzmana astım gibi diğer pek çok hastalık hakkında değerli bilgiler vermektedir.

Solunum Fonksiyon Testi

Göğüs hastalıkları disiplininin en sık başvurduğu tanı yöntemidir. Spirometre denilen cihazlarla yapılır. Çok genel bir yaklaşımla akciğerlerin kapasitesini ve fonksiyonel durumunu ölçmeye yarar. Bu iki parametre birçok hastalığın tanısında, ağırlığının saptanmasında ve izlenmesinde son derecede önemli ipuçları vermektedir.

 

Çankırı Özel Karatekin Hastanesi

Doktorunuza yazın..