Kadın Hastalıkları ve Doğum..


TEŞHİS VE TEDAVİSİ YAPILAN HASTALIKLAR

Kliniğimizde doğum vakaları ve tüm jinekolojik (kadın hastalıkları) vakalarının tanı ve tedavisi yapılmaktadır.

Jinekolojik operasyonlar uygun endikasyonlarda laparoskopik (kapalı cerrahi) yöntemlerle gerçekleştirilmektedir.

Bölümümüzde yapılan tetkik ve tedaviler şunlardır:

Bölümümüzde yapılan tetkik ve tedaviler şunlardır:

Gebelik takibi,

Riskli gebelerin tanı ve takibi,

Normal doğum,

Epidural anestezi ile doğum,

Sezeryan,

Adet düzensizlikleri,

Hormon bozuklukları,

Tüylenmenin (hirshutismus) tanı ve tedavisi,

Myom (myoma uteri) tanı ve ameliyatları,

Kapalı Ameliyatla Myom Alınması (Laparoskopik Myomektomi),

Kist (over kistleri vb.) tanı, tedavi ve ameliyatları,

Rahim ve mesane sarkması (prolapsus uteri, sistosel, rektosel) tanı, tedavi ve ameliyatları,

Rahmin Alınması (TAH),

Kapalı Ameliyatla Rahmin Alınması (Laparoskopik),

Rahim ve Yumurtalıkların Alınması (TAH+BSO),

Yumurtalığın Çıkartılması (Oferektomi),

Endometriozis tanı ve tedavisi,

İdrar kaçırma (stres üriner incontinas) vb. hastalıkların tanı, tedavisi ve ameliyatları (TOT Ameliyatı),

Rahim ağzı yaralarının (servikal erozyon) koter (yakma) ve radyofrekans yöntemi ile tedavisi,

Spiral (rahim içi araç) takılması ve çıkarılması,

Kapalı (laparoskopik) tubal ligasyon (tüplerin bağlanması),

Kısırlıkta tüplerin araştırılması,

Tüp Bebek Tedavisinde Yumurtalık Hiperstimulasyon Sendromu (OHSS),

Kişiye özel menapoz tedavisi işlemleri,

Tanı Amaçlı Kapalı Ameliyat (Tanısal Laparoskopi),

Operatif histeroskopi ve diagnostik histereskopi (Rahim içi polip, myom, spiral kaçması, vb. nedenlerle hastanın uyutularak özel kameralı bir aletle rahim içi anormalliklerin saptanması ve bunun tedavisi)

 

BRANŞ HİZMETLERİMİZDEN BAZILARI

Aşılama (artifisiel inseminasyon) yöntemi ile kısırlık tedavisi:

Kadından daha fazla yumurta elde etmek için yapılan tedavileri takiben, eşinin spermlerinin laboratuvarda çeşitli yıkama ve temizleme işlemlerinden geçirilmesinden sonra, kadının rahminin içine ve/veya tüplerine doğru, bir kateter yardımıyla, verilmesi işlemidir.

Hastanemizde uygulanan bu yöntem ile bir çok çift bebek sahibi olmuşlardır. Kadının yaşı uygunsa 3 – 6 defa denenebilir.

Erkek faktörüyle ilgili değerlendirme, analiz ve tedaviler Üroloji Kliniğimizce yapılmaktadır.

BRANŞLA İLGİLİ YAPILAN TETKİKLER

Renkli doppler ultrasonla bebeğin kan akımının ölçülmesi ve bebeğin iyilik halinin değerlendirilmesi

4D (4 Boyutlu) ultrasonla bebeğin yüzünün, ellerinin, kemik yapılarının, vb.değerlendirilmesi

18. – 22. haftalar arasında 2. basamak detaylı ultrason incelemesinin yapılması

Erken gebeliklerin transvajinal renkli doppler ultrason ile takibi ve bebeğin kalp atışının duyulması * Rahim filmi (HSG) çekilmesi

 

Çankırı Özel Karatekin Hastanesi

Doktorunuza yazın..