Üroloji..


TEŞHİS VE TEDAVİSİ YAPILAN HASTALIKLAR

Modern teknolojik imkânlar ile muayene hizmetleri,

ESWL (şok dalgası ile taşları kırmak),

Plazma Kinetik ile prostat ameliyatı (Tur-P),

Endoskopik üreter taş tedavisi, (üreterorenaskopi),

Endoskopik böbrek taş tedavisi (PCNL),

Mesane ve böbrek kanserleri erken tanı ve tedavisi,

Erkek kısırlığında medikal ve cerrahi tedavi (Varikoselektomi),

Stres idrar kaçırma tedavisi (medikal ve cerrahi),

Cinsel işlev bozukluğunda cerrahi tedavi (Penil protez + dorsal ve ligasyonu)

Erkek kısırlık tedavisi,

İdrar kaçırmada medikal ve cerrahi tedaviler (TOT - TVT)

hizmetleri verilmektedir.

 

BRANŞ HİZMETLERİMİZDEN BAZILARI

Endoskopik lazer cerrahisi: Fleksbil Üreterorenoskopi ( Flexible URS)

Böbrek ve üreter taşları tedavisinde en son teknolojilerden olan fleksibl URS yöntemi ile böbrekteki taşlar tamamen endoskopik olarak (herhangi bir kesi olmadan) temizlenebilmektedir.

Kabaca ince, kablo şeklinde bir endoskop olarak tanımlanabilir.

En önemli özelliği ise kullanan cerrah tarafından neredeyse 360 derecelik bir hareket potansiyeli ile yönlendirilebilmesidir.

Önce endoskopik olarak böbreğe ulaşarak kamera ile taşları görüyoruz. Bunu takiben lazer yardımı ile taşlar kum haline gelene dek kırıyoruz.

Çok yüksek bir başarı oranına sahip olan bu tekniğin bir diğer avantajı da hastanede yatış süresinin kısa olmasıdır.

Prostat Cerrahisinde Plazma Kinetik Cerrahisi

Tekniğin hastalarımıza sağladığı yararlar şunlardır:

Serum fizyolojik kullanıldığı için su zehirlenme riski yoktur.

Çıkan parçalar patolojide incelenir kanser varsa tespiti ve tedavi imkânı olur. (Lazerle yapılan buharlaştırmada bu imkan yoktur.)

Kanama riski en alt düzeydedir.

Görüntü daha nettir, cerraha daha rahat çalışma imkânı sağlar.

Operasyon süresi daha kısadır.

Düşük enerji kullanır ve enerji yalnızca prostata temas ettiği noktayı etkiler, etraf dokuya zarar vermez. Bu nedenle kalp pili kullanan hastalara bile uygulanabilir.

Cinsel fonksiyon bozukluğu riski düşüktür.

Sonda süresi çok kısadır.

Operasyon sonrası iyileşme daha kısa süre alır.

Çocuk yaş grubu ile ilgili tedaviler

Yenidoğan ve sonraki dönemlerde görülebilen doğuştan ya da sonradan gelişen üriner ve genital sisteme ait hastalıklar ve bunların tedavisi yapılmaktadır.
Bu hastalıklara örnek olarak Hidrosel ve kordon kisti, inmemiş testis, sünnet, testis ve torbaların acil halleri (akut skrotum ve testis torsiyonu) ile hipospadias'ın (doğuştan idrar çıkış deliğinin normal yerinden daha aşağıda olmasının) cerrahi onarımı ve antireflü (idrarın mesaneden böbreklere doğru geri akımının önlenmesi) ameliyatı verilebilir.

PCNL (Perkütan Nefrolitotomi)

Kliniğimizde kapalı cerrahi yöntemi ile böbrek taşı tedavisi yapılmaktadır.

Erkek Kısırlık Tedavisi

Mikrocerrahi yöntem ile erkek kısırlık tedavisi yapılabilmektedir.

BRANŞLA İLGİLİ YAPILAN TETKİKLER

Spermiyogram Tetkikleri (ESWL)

Türkiye’de sayılı merkezde kurulu olan bu sistemle erkek sperminin sayısal ve yapısal analizi, bilgisayar destekli otosperm analizatörü ile yapılmakta ve sonuçlar objektif olarak raporlanmaktadır.

Bu yöntemle yapılan inceleme, özellikle kısırlık için uygulanan ameliyatlar sonrasında, ameliyat etkinliği açısından daha objektif olarak takibe imkan sağlamaktadır.

Üroflowmetre

İşeme sırasında idrar akımının hızını, şeklini ve miktarını gösteren bir testtir. İdrar kesesine ait nedenlerle ve ya idrar kesesinin çıkışından sonraki hastalıklarda bozulmuş olan işeme fonksiyonunun araştırılmasında kullanılır.

Voiding Sistouretrografi (ilaçlı işeme filmi) tetkiki

Çocukluk yaş grubunun, tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonlarının sebeplerinden olan, vezikoüreteral reflü hastalığının tanısında en önemli görüntüleme yöntemi olarak kabul gören Voiding sistoüretrografi (ilaçlı işeme filmi) tetkiki üroloji uzmanımız tarafından yapılmaktadır.

TAŞ KIRMA ÜNİTESİ

Günümüzde taşların tedavisinde uygulanan en kolay ve en az zahmetli yöntemdir.
Vücut dışında oluşturulan şok (basınç) dalgalarının böbrekteki taşlar üzerine odaklanması ile taşların kırılması esasına dayanan modern, pratik ve ağrısız tedavi şeklidir.
Ancak her taşın tedavisi için uygun olmayıp sadece çapı 2 cm.nin altındaki böbrek taşlarının en etkili tedavi şeklidir.
Bu yöntemle taşlar küçük parçalara ayrıldıktan sonra vücuttan dışarı atılabilmektedir.
Üroloji kliniğimizde tedavi sonuçları başarılı olup, uygun hastaların seçimi çok iyi yapılmaktadır.

Doktorun sayfasına Link

 

Çankırı Özel Karatekin Hastanesi

Doktorunuza yazın..